Ryby żyją w wodzie a chrześcijanie we wspólnotach

Tak jak ryba potrzebuje do życia wody, tak uczniowie Jezusa potrzebują do życia duchowego odpowiedniego środowiska czyli wspólnoty. W piękny sposób wyrażają to dokumenty Kościoła „podobało się jednak Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud” (KK 9).

Spodobało się Bogu zbawić ludzi we wspólnocie – tak –  to nie jest jakaś nowa ludzka koncepcja, ale odwieczny plan Boga. Bóg, który jest wspólnotą osób chce byśmy tworzyli wspólnoty. Dla dwóch zasadniczych racji każdy chrześcijanin potrzebuje wspólnoty: dla wzrostu – który jest oznaką zdrowia i służby – która jest wyrazem miłości!

W Kościele po Soborze Watykańskim II zauważamy prawdziwy wysyp różnego rodzaju wspólnot. Także młody człowiek potrzebuje wspólnoty.

W naszej archidiecezji istnieje wiele różnych propozycji wspólnot dla młodzieży. Najważniejsze z nich to:

Ruch Światło – Życie – http://cz.oaza.pl/

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – http://www.ksm-czestochowa.pl/

Szkoła Nowej Ewangelizacji – https://www.sneczestochowa.org/

Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE – https://mamre.pl/Strona/

Zapraszamy do wejścia do wspólnoty uczniów Jezusa. Jest tam także miejsce dla Ciebie.